Numerologija in srečne številke

Numerologija

Srečne številke za loto

Numerologija je znanost o številkah in proučuje skriti pomen številk, ter kako te vplivajo na osebnost ljudi

Preprosto povedano, numerologija je študija številk v našem življenju. Z uporabo numerologije lahko odkrijemo informacije o svetu in tudi o vsaki posamezni osebi. Numerologija velja za univerzalni jezik številk. Če ste seznanjeni z astrologijo, potem boste morda vedeli nekaj malega tudi o numerologiji. Obe vedi sta si podobni na kar nekaj načinov, vendar uporabljata različno metodo za pridobivanje informacij. Medtem, ko astrologija gleda v nebesna telesa, numerologija koristi številke.

Osnovna ideja numerologije je, da najprej obstaja vesolje, ki se ga razčleni v osnovne elemente, nakar nam ostanejo le še številke. Te številke lahko uporabimo za boljše razumevanje sveta okoli nas in nas samih kot posameznike.