Rok uporabe jajc je zapisan na embalaži, a je potrebno vedeti, da gre za rok, ki ni končen saj lahko jajcem rok uporabe precej podaljšamo.