Talisman je začaran ali posvečen predmet, ki osebi prinaša, srečo, magične sposobnosti in druge posebne darove. Talismani so lahko praktično karkoli.