Nekaj več o tem kaj je numerologija

Numerologija

numerologija

S poznavanjem numerologije in astrologije je metoda predvidevanja in hkrati objektivni pokazatelj, kam naj posameznik usmerja svojo pozornost, da se bo njegova energija kar najbolje manifestirala

Števila prežema pridih neobičajnosti in mističnosti. Vsebujejo velik del kozmične energije, ki kot take ohranjajo svojo avtonomnost, iz česar astro-numerologi prihajajo do zaključka, da števila pogojujejo zavest, ne pa ravno obratno! Poznamo dve nadvse uporabni tehniki, s pomočjo katerih si lahko na oseben način olajšamo pot do znanja, ki ves ta čas shranjeno počiva v naši podzavesti in čaka, da ga obudimo in uporabimo v vsakdanjem življenju.

Ti dve tehniki se imenujeta vizualizacija s pomočjo števil in njeno nadaljevanje, tako-imenovana sugestija podzavesti. Razumevanje števil se pri vsaki deželi in njenem prebivalstvu malce razlikuje. Odvisno je od družbenih okoliščin, kulturne naravnanosti, religioznosti, navad, mentalnega dojemanja.

Bistvena števila v življenju posameznika so:

Število rojstnega datuma izraža življenjsko pot posameznika, njegovo nalogo in cilj v zemeljskem življenju. To število je hkrati najpomembnejše v numerologiji, saj nam je njegova energija dana ob rojstvu (datum rojstva je nemogoče spremeniti, vendar lahko njegov vpliv omilimo). Predstavlja vpogled v prihodnost in odkriva najglobji “jaz”.

Bioritemsko in generacijsko osebno število krepita ali blažita lastnosti osnovnega števila.

Število imena in priimka deluje na posameznikovem osebnem in družinskem nivoju (pogled v preteklost ), izraža osebnost, globoke želje, na kakšen način posameznik od reagira v določenih življenjskih okoliščinah.

Posameznika analiziramo po Pascallovem trikotniku (matematično), po sistemu obrnjene piramide, ali še preprosteje, vsako črko pretvorimo v število preko abecede, ta števila pa reduciramo do sestavljenega dvojnega števila in nato, v najpomembnejše osnovno, poglavitno število od 1 do 9. Pretvarjamo iz abecede, veljavne za ta čas, v katerem so se energetske frekvence opazno spremenile in zvišale.

23.12. 1985 = 2 3 1 2 1 9 8 5 = 31 = 4

Števila kot so 11, 22 in 33, spadajo v skupino mojstrskih števil in jih navadno ne seštevamo, pa vendar za boljši oris osebnosti število pretvorimo v enomestno, prav tako pri analiziranju imena in priimka združimo v skupno število.

Če so števila v harmoniji/ravnovesju, to pomeni, da število imena in priimka ustreza številu življenjske poti, pride do uresničitve – samo aktualizacije. Če temu ni tako, pa govorimo o energetskih blokadah, ki jih je potrebno osvestiti in pretvoriti na način, da bomo v življenju napredovali in rasli z izkušnjami.

Astromedicina (se ukvarja z medicino, pokaže potencialne bolezni)

Zdravje je naše največje bogastvo, ki ga spoznamo šele, ko je mimo. Astrološka karta je kakor zemljevid časa, tranziti pa so naša biološka ura. Ti nam pokažejo, kdaj je čas za zdravljenje, če smo bolni, in kdaj je primeren čas za operacijo, v kolikor je potrebna.

Astromedicinski horoskop nam preko natalne karte omogoči vpogled v našo notranjost, vzroke bolezni in čas izbruha bolezni. V astrološki karti lahko astrolog vidi najboljšo možnost zdravljenja in katera metoda je najprimernejša.